ภาพยนตร์ไทยที่เล่าเรื่อง 14 ตุลา 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

0 Comments

ภาพยนตร์

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และการเมืองหลากหลายเหตุการณ์ที่ถูกหยิบยกหรือนำมาพูดถึงในวงกว้าง ก็มีหลายต่อหลายเหตุการณ์ แต่การจะเลือกหรือยกเอาเหตุการณ์นั้นๆ มาก็แสดงได้ว่าเหตุการณ์นั้นต้องมีความสำคัญในระดับหนึ่งต่อตัวผู้สร้างภาพยนตร์หรือต่อสังคมโดยรวมเลยทีเดียว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ถูกหยิบยกและสำคัญทางการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่ที่เราจะยกมาพูดถึงวันนี้ ได้แก่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519

โดยในบทความนี้จะไม่กล่าวถึงว่าต้นสายปลายเหตุของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นั้นมาจากที่ใด หรือเพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา เพียงแต่จะนำเสนอว่ามีภาพยนตร์เรื่องใดบ้างที่เล่าถึงเหตุการณ์และจะเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในมุมมองใด เรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เรื่องแรกเลย ค่อนข้างจะตรงตัวและเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เอง ได้แก่ คนล่าจันทร์ หรือในชื่อภาษาอังกฤษ คือ the moonhunter ซึ่งเป็นผลงานการเล่าเรื่องราวและกำกับของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแกนนำเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งนั้น กับชีวิตการเคลื่อนไหวภายหลังชัยชนะในเหตุการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาที่ต้องผ่าฟันเหตุการณ์ต่างๆเป็นจำนวนมาก ภายใต้หลักคิดและอุดมการณ์ทางกับสภาพสังคมและการเมืองที่แข็งตัวและปัญหาที่ซ่อนไว้ใต้พรมเป็นเวลานาน ภายหลังชัยชนะในเหตุการณ์ 14 ตุลา

ตัวบทได้บอกเล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เค้าโครงอิงกับข้อเท็จจริง ทั้งการหนีเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ของหนุ่มสาวจำนวนมากที่มีอุดมการณ์ในการพัฒนาสังคมและการเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ภายในป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จากมุมมองของตัวเสกสรรค์เองและคนอื่นๆ เล่าสลับย้อนความในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาขึ้น เป็นเนืองๆ ซึ่งผลสุดท้าย เสกสรรค์ ในนามของ “สหายไท” ซึ่งเป็นชื่อในตอนเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ก็ได้กล่าวว่าเขาก็เป็นเพียงแค่ฟันเฟื่องทางการเมืองตัวหนึ่งเท่านั้น และสังคมอุดมการณ์สังคมนิยมในป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้แตกต่างจากสังคมในทุนนิยม ศักดินาที่อยู่ภายนอกเท่าใดนัก เขาก็เป็นเพียงแค่สิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครต้องการเท่านั้น 

แม้การบอกเล่าชีวิตของตนกับการเมืองไทยในช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ในหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ตรงกับหลักคิดและความเชื่อทางอุดมการณ์เท่าใดที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้เท่าใดนัก แต่ก็ได้สะท้อนแง่มุมในชีวิตคนเดือนตุลาที่เกี่ยวพันกับการเมืองสมัยใหม่และสังคมไทยในช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดี บอกเล่าเรื่องของชีวิตคนคนหนึ่งที่ถูกกระแสของการเมืองพัดพาไปตลอดเวลา

Tags: